Omörite 28/400 28/410 28/415 Çüýşe üçin plastmas PP material kellesi trigger trigger pürküji

Omörite 28/400 28/410 28/415 Plastiki PP materialy ...

Burun açmak / öçürmek Bu Trigger pürküji, süýnýän eller bilen aňsat öwrüm etmek we çüýşäniň içindäki zatlara aňsat girmek üçin lentaly yubka bilen gelýär.Mundan başga-da, bu ak plastmassa lentaly trigger pürküjiniň pürküjiniň ujundaky On / Off burun bar.Pürküjiniň çykyşyny ýapmak üçin “On / Off” burnuny sagat ugruna ýa-da sagat tersine öwrüp bilersiňiz.Öçürilen ýagdaýynda pürküjiniň tötänleýin dökülmeginiň öňüni alýar we triggeri berk ýagdaýda saklaýar.Daşarda ...

Senagat sabyn paýlaýjy nasosy El ýuwmak üçin ýörite plastmassa nurbat losyon nasosy

Senagat sabyn dispenseri nasosy ýörite plastmassa S ...

Düşündiriş Bu losyon nasoslary losyon nasos çüýşeleri ýa-da dispenserler üçin ýasalýar we dürli reňklerde bolýar.Olar losýonlar, suwuk sabynlar we şampunlar ýaly ýelmeşýän materiallar, şeýle hem derman, kosmetika we beýleki saglyk we gözellik önümleri üçin ajaýyp.Visapyşykly materiallar üçin ajaýyp 24/410 nasoslar ähli boýunlara laýyk bolup bilmez Diskensler 2mL urmak üçin 2ml Dispensler ugratmak we saklamak üçin plunger gulplanýar Polipropilen losyon nasoslarynyň gapagynda gulplama ýeri bar we size iberilýär ...

18/410 20/410 24/410 360 Dereje derejeli spreý burun atyry Atomizer kosmetiki çüýşe üçin arassa tozan bilen plastmassa inçe duman pürküji

18/410 20/410 24/410 360 derejeli spreý burun pe ...

Biziň artykmaçlygymyz: 1.Bizde galyndylary açmak üçin ajaýyp enjamlar, baý tehniki topar bar, galyndylary ösdürmek, sanjym galyplary, tozansyz gurnama, önümçilik işiniň biri hökmünde awtomatiki işlemek.2. 80-den gowrak sanjym galyplaýjy maşynlar bilen, inçe duman pürküji üçin gündelik önümçilik kuwwaty bir milliona ýetýär.3.Köriteleşdirilen LOGO kabul edilip bilner, müşderi talaplaryna laýyklykda galyp açylyp bilner.4. Şahadatnamalar: SGS / ISO9001 / FDA Polipropilen (PP) inçe duman pürküji f ...

Biz hakda

Ongongxiang plastmassasy

Ningbo ongongxiang Plastics Industry Co., Ltd, 1992-nji ýylda esaslandyrylan dürli plastmassa pürküjileri, plastmassalary, elektroplatasiýa önümlerini we bagbançylyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan hünärmen kärhanadyr. Ondan öňki uyauýao Jin Çun Plastika Co. köp ýyllap plastmassa pudagynda.Biziň kompaniýamyz meşhur Hangzhou aýlag köprüsi we Hangzhou Ningbo tizligi bilen ýanaşyk, şonuň üçin transport gaty amatly.Kompaniýamyzyň gözleg we barlag bölümi bar ..

  • hakda
  • önümçilik